Những tổ hợp phím tắt hay khi sử dụng máy tính Windows

Những tổ hợp phím tắt hay khi sử dụng máy tính Windows

Phím tắt Hành động
Windows + L Đưa laptop về chế độ Switch User
Windows + E Mở nhanh Quick access, xem tập tin & thư mục mở gần nhất
Windows + F Mở hộp tìm kiếm
Windows + R Mở hộp Run
Windows + PrtScr Chụp ảnh màn hình máy tính
Shift + Delete Xóa tập tin ngay mà không đưa vào thùng rác chờ xóa
Alt + Backspace Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện trong soạn thảo văn bản (tương đương Ctrl +Z)
Windows + M Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở, đi đến desktop
Fn + Ctrl phải Thay thế cho menu chuột phải
Alt + Tab Di chuyển qua lại giữa các cửa sổ ứng dụng đang mở
Alt + F4 Đóng cửa sổ ứng dụng đăng mở, nếu không có ứng dụng nào đang mở thì mở cửa sổ Shut Down Windows
Ctrl + Shift + Escape Mở nhanh Task Manager
Shift + các phím mũi tên Bôi đen các dòng khi soạn thảo văn bản
Alt + Space Mở menu Move, Minimize, Maximize, và Close khi duyệt web

Nếu bạn còn những phím tắt hay ho nào nữa thì chia sẻ với mọi người nha!!!

Trả lời